DRØMMEBADEROM

Oppussing av baderom er en av våre spesialiteter. Vår faglige leder følger til enhver tid gjeldende tekniske forskrifter for baderom og vi vet hvordan et våtrom skal bygges opp for å tåle vann, fuktighet og andre belastninger et slikt rom blir utsatt for gjennom mange års bruk.